Nikonian Thailand

"สีสันบนเส้นแสง"

 

ntpe_01

 

 

 

รายละเอียดของงาน NTPE2007

  • ระหว่างวันที่ 17 พฤศจิกายน 2550 ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2550
  • เวลาเปิดเข้าชมงาน : 10:00 – 19:00
  • สถานที่ : Gallery ชั้น 4 อาคาร Jewelry Trade Center ถนนสีลม กรุงเทพ
  • พื้นที่แสดงภาพ : 925 ตารางเมตร

วัตถุประสงค์การจัดงาน

  • เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนสมาชิก NKT (NIKONIAN THAILAND) ทั้งรุ่นปัจจุบันและสมาชิกใหม่ๆ
  • เพื่อจัดแสดงผลงานภาพถ่ายของสมาชิก NKT และเพื่อนๆให้กับประชาชนทั่วไปได้รับชม รวมถึงเผยแพร่ความเป็น NKT ให้กับสังคมได้รับรู้
  • เพื่อพัฒนาและศึกษารูปแบบการถ่ายรูปแบบต่างๆ ผ่านทางรูปที่จัดแสดง ให้กับสมาชิก NKT และประชาชนทั่วไป
ทางกลุ่มผู้นิยมใช้กล้อง Nikon ในประเทศไทย ภายใต้ชื่อว่า NikonianThailand ที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการถ่ายภาพตลอดมา มีความคิดในการที่จะจัดแสดงผลงานจากการถ่ายภาพของสมาชิกนำเสนอให้สาธารณชนได้ชม เพื่อให้เกิดการพัฒนาการถ่ายภาพของสมาชิก จากการได้รับฟังความคิดเห็นของบุคคลที่เข้ารับชมงาน และเป็นการนำเสนอแนวความคิด วิธีการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านภาพถ่ายจากกลุ่มผู้นิยมใช้กล้องและอุปกรณ์ Nikon

จากความสำเร็จในปีที่ผ่านมา ด้วยการจัดงาน NikonianThailand Photo Exhibition 2006 มาในปีนี้ ทางกลุ่ม NikonianThailand ได้ร่วมใจกันพร้อมหน้า จัดงานนี้ขึ้นอีกครั้งหนึ่ง โดยยังคงแนวความคิดในการถ่ายภาพด้วยความสุขสนุก และนำเสนอความคิด ความฝัน จินตนาการผ่านการเดินทางเพื่อบันทึกภาพ

กำหนดการจัดงานยังคงให้มีช่วงระยะเวลาตรงกับวันถ่ายภาพไทย (ตามที่มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2548 กำหนดให้วันที่ 23 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันถ่ายภาพไทย) เพื่อเป็นการรำลึกถึงองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในฐานะพระบิดาแห่งการถ่ายภาพไทย

นอกจากนี้ ปี 2550 ยังเป็นปีมหามงคลของชาวไทย เนื่องด้วยเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จะทรงมีพระชนมายุครบ 80 พรรษา ในงานนี้จะได้มีการจัดแสดงภาพที่ร่วมส่งเสริมพระเกียรติยศ จากกิจกรรมที่ชื่อว่า Thailand: 9 Days in The Kingdom ที่แสดงถึงผืนแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์และความร่มเย็นภายใต้ราชอาณาจักรแห่งนี้


รูปแบบการจัดงาน

  • จัดนำเสนอ แสดงภาพผลงานของสมาชิก NikonianThailand และแขกรับเชิญพิเศษ รวมถึงพันธมิตร จำนวน 150-200 ภาพ เป็นภาพที่ถ่ายโดยช่างภาพที่ใช้อุปกรณ์ NIKON รวมถึงอุปกรณ์อื่น ๆ
  • นำแสดงภาพที่เกิดจากการประกวดการถ่ายภาพ ภายใต้การจัดการประกวดโดย NikonianThailand
  • พบปะพูดคุยกับกลุ่มสมาชิก NikonianThailandแลกเปลี่ยนทัศนคติและการให้ข้อมูลความรู้ผ่านทางกิจกรรมต่างๆ

 

 

ดำเนินงานโดย กลุ่มสมาชิก NikonianThailand

สนับสนุนโดย