Nikonian Thailand

ไม่ว่าจะหน้าตาแบบไหน สุดท้ายก็คือ Nikonian Thailand

บอกกล่าวเล่าความ

ทำไมถึงต้องเป็นวันที่ 23 สิงหาคม

คำตอบของการเป็นวันนี้ที่เปิดตัวเว็บบอร์ดใหม่ คือ วันที่ Nikon เปิดตัวผลิตภัณฑ์ กล้อง DSLR เพื่อการจดจำถึงวันเริ่มต้นใหม่อีกครั้งของสังคมเว็บบอร์ดสำหรับชาว Nikonian ในประเทศไทย

การใช้เวลาที่ยาวนาน เหตุผลจากการเริ่มต้นใหม่ ระบบเดิมเสียหาย ไม่สามารถนำกลับคืนมาได้ จึงต้องมีการเตรียมการเสาะแสวงหาพื้นที่ ที่พร้อมรองรับต่อการเข้าใช้งานของสมาชิก รวมถึงการเริ่มสร้างระบบขึ้นมาใหม่ ระยะเวลาจากหนึ่งเดือน จึงกลายเป็นสองเดือน สามเดือน แต่ไม่ว่าจะนานแค่ไหน สุดท้าย Nikonian Thailand ก็พร้อมและกลับมาในที่สุด

วันนี้หลาย ๆ อย่างอาจจะยังไม่เข้าที่เข้าทาง ระบบยังต้องได้รับการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป เพื่อให้กลับคืนมาสู่ความสมบูรณ์ แต่ไม่ว่าจะใช้เวลานานแค่ไหน ทีมงานขอให้คำยืนยันกับสมาชิกว่า จะดูแลและปกป้องบ้านหลังนี้ให้ดีที่สุด เพื่อให้คงความเป็นชุมชนสำหรับชาว Nikonian และเพื่อให้เป็นสถานที่สำหรับการพักพิงและพักผ่อนหย่อนใจ จากภาระหน้าที่การงานในโลกแห่งความจริง

หัวใจของบ้านนี้ไม่ได้อยู่ที่เครื่อง server ไม่ได้อยู่ที่อิเลคตรอนที่วิ่งไปมาในฮาร์ดไดรว์ ไม่ได้อยู่ที่เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใดๆ…

แต่อยู่ที่หัวใจของเราทุกคน.. หัวใจที่ผูกพันและรักในสิ่งเดียวกัน…การถ่ายภาพ..

หัวใจที่ยึดมั่นในสิ่งเดียวกัน……………มิตรภาพ

หัวใจของพวกเราต่างหากที่เป็นจิตวิญญานของบ้านใหม่หลังนี้…

ในอนาคตบ้านหลังนี้อาจจะสูญสลายไป…แต่ตราบใดที่เรายังคงเป็นสมาชิกของ Nikonian.. บ้านแห่งนี้จะยังคงอยู่ตลอดไป…จริงไหม?

webmaster และทีมงาน Nikonian Thailand

23 สิงหาคม 2550

บทความพิเศษ

ผลิตภัณฑ์ใหม่จาก Nikon ข้อมูลโดยตรงจาก Niks (Thailand)

Copyright @ 2007

Nikonian Thailand

ห้องเว็บบอร์ด
ห้องซื้อขาย
ห้องข่าวและกิจกรรม