nkt_top_bar

Nikonian Thailand Photo Exhibition 2007

"สีสันบนเส้นแสง"

เงื่อนไขของผู้ส่งภาพ

1. ภาพที่นำส่งให้คณะผู้จัดงาน ต้องเป็นภาพที่ไม่ส่อไปในทางลามก อนาจาร หรือเป็นอันตรายต่อผู้อื่นและสังคม รวมถึงไม่เป็นการดูหมิ่นเหยียดหยาม ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีงามของสังคม

2. ภาพที่จะส่งต้องเป็นไฟล์ภาพดิจิตอลเท่านั้น จะเป็นสี / ขาวดำ โดยไม่จำกัดเทคนิค วิธีการในการถ่ายภาพ (สำหรับผู้ใช้ฟิล์ม สามารถสแกนภาพ / ฟิล์มให้เป็นไฟล์ และส่งได้เช่นกัน)

3. สมาชิกส่งภาพได้ไม่จำกัดจำนวน ค่าใช้จ่ายในการจัดทำภาพ เจ้าของภาพเป็นผู้รับผิดชอบ

4. สมาชิกสามารถส่งไฟล์ภาพมาที่ nikonianthailand@gmail.com ในกรณีที่ต้องการให้คณะกรรมการให้คำปรึกษาในการคัดเลือกภาพ กรุณาเขียนรายละเอียดอธิบาย จุดมุ่งหมายในการถ่ายภาพนั้นๆ รวมถึงความหมายที่ต้องการสื่อถึงผู้ชมภาพ เพื่อให้คณะกรรมการได้เข้าใจถึงเจตนาในการถ่ายภาพของท่าน จะได้ให้คำแนะนำได้เหมาะสมกับการแสดงภาพ

5. ทางผู้เป็นเจ้าของภาพต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ชุดละ 500 บาท (รวมกรอบภาพ) สสมาชิกที่เคยแสดงภาพในปีก่อนหน้านี้ สามารถเลือกพิมพ์เฉพาะภาพ ค่าใช้จ่าย 300 บาท ภายหลังจากงานแสดงภาพ เจ้าของภาพจะได้รับภาพพร้อมกรอบกลับคืน

6. กำหนดการส่งภาพ
6.1 ส่งภาพเพื่อจัดแสดงในงาน ภายใน 4 พฤศจิกายน 2007
6.2 ส่งภาพเพื่อประกวดชิงรางวัล ภายใน 4 พฤศจิกายน 2007
6.3 จ่ายเงินให้เสร็จเรียบร้อย ภายใน 10 พฤศจิกายน 2007


7. ต้นฉบับของภาพจะถูกนำไปพิมพ์เป็นภาพลงกระดาษอัด ที่สถานที่ที่ทางคณะผู้จัดงานกำหนดไว้ เพื่อความเป็นมาตรฐานทางด้านขนาดของภาพ ราคาและคุณภาพของภาพ

เงื่อนไขของคณะผู้จัดงาน

1. คณะผู้จัดงาน จะพิจารณาตรวจสอบดูภาพเบื้องต้น ดังนี้
1.1 ภาพที่นำมาแสดงต้องไม่ขัดกับกฏเกณฑ์ในข้อ 1. ของเงื่อนไขของผู้ส่งภาพ
1.2 พิจารณาในแง่มุมของความเหมาะสมของภาพที่จะนำมาแสดง โดยไม่นำเรื่องของเทคนิค และ วิธีการในนำเสนอภาพมารวมในการพิจารณา (ภาพที่ผ่านการพิจารณา อาจจะไม่ได้หมายถึง ภาพที่สมบูรณ์พร้อมทั้งด้านแสง สี องค์ประกอบ) ในกรณีที่คณะกรรมการ พบว่าภาพที่จัดส่งมานั้น อาจจะมีข้อผิดพลาด ที่ไม่ได้เกิดจากการเจตนาในการใช้เทคนิค ในการถ่ายภาพเพื่อให้ผลเช่นนั้น เช่น ภาพที่ไม่คมชัดเนื่องจากการโฟกัสไม่ชัด ภาพสั่นไหวเนื่องจากการ ใช้ความเร็วชัตเตอร์ที่ต่ำเกินไป ภาพที่มีสีสันผิดเพี้ยน ฯลฯ ซึ่งไม่เหมาะสมใน การนำแสดงต่อสาธารณชน ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ ในการติดต่อกับเจ้าของภาพเพื่อ ขอเปลี่ยนภาพที่จะนำมาแสดง

2. ทางคณะผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ ในการแนะนำให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม ปรับแต่งภาพต้นฉบับ เพื่อความเหมาะสมกับการนำไปพิมพ์เพื่อจัดแสดง โดยจะทำการแจ้งให้เจ้าของภาพทราบก่อนจัดพิมพ์

3. คณะผู้จัดงาน เป็นผู้กำหนดขนาดกรอบภาพและเป็นผู้ตรวจสอบภาพพิมพ์ในขั้นตอนสุดท้าย

4. การพิจารณาถึงคุณสมบัติของภาพ ที่จะนำแสดง ถือเป็นที่สุด ขอสงวนสิทธิ์ที่สมาชิกจะทำการโต้แย้ง และการพิจารณาภาพ ทางคณะผู้จัดงานจะไม่นำเอาชื่อของสมาชิกมาใช้ในการพิจารณา แต่ขอสงวนสิทธิการส่งภาพจากสมาชิกที่ได้เคยเข้าร่วมทริปกับทาง NikonianThailand.com แล้วเท่านั้น

5. ภาพทุกภาพจะถูกนำไปจัดแสดงไว้ในกรอบ มีขอบเขตภาพโดยประมาณตามรายละเอียด ในเรื่องของการจัดงาน NikonianThailand Photo Exhibition 2006 และทุกภาพจะมีรายละเอียดกำกับภาพ เช่น กล้องที่ใช้ เลนส์ที่ใช้ รายละเอียดการถ่ายภาพ

6. ผู้ส่งภาพยังคงความเป็นเจ้าของในผลงาน และหากมีผู้สนใจผลงานใด ๆ เจ้าของภาพสามารถกำหนดเงื่อนไขราคา ได้ตามที่ต้องการ ทางคณะผู้จัดงานจะไม่เกี่ยวข้องในผลประโยชน์หรือขั้นตอนในการซื้อขายภาพผลงานนั้น ๆ

7. หากภาพใดมีการนำลงจัดพิมพ์ในเอกสาร เพื่อเป็นการโฆษณา ประชาสัมพันธ์สำหรับงาน NikonianThailand Photo Exhibition 2007 (เฉพาะงานนี้เท่านั้น) ให้ถือว่า ภาพนั้นได้รับการอนุญาตจากเจ้าของผลงาน โดยไม่จำเป็นต้องมีเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรยืนยัน ทางคณะผู้จัดงาน จะติดต่อกลับไปยังเจ้าของภาพผ่านทาง e-mail


กลับไปยังหน้าแรก NTPE

 

สนับสนุนโดย